Przedsiębiorcy

Orzeczenie o niezdolności do pracy = natychmiastowe zwolnienie?

Orzeczenie o niezdolności do pracy = natychmiastowe zwolnienie?

Przedsiębiorcy 18/04/2017 w 18:49 0 komentarzy

Pracownik nie został dopuszczony do pracy przez lekarza medycyny pracy. Czy w takim razie pracodawca może go natychmiast zwolnić , jeżeli nie posiada on żadnej szczególnej ochrony przed zwolnieniem? W […]

Więcej ›
Jak obliczyć odprawę zwalnianemu pracownikowi?

Jak obliczyć odprawę zwalnianemu pracownikowi?

Przedsiębiorcy 30/03/2017 w 11:02 0 komentarzy

O wysokości wypłacanej odprawy decyduje czas, przez jaki pracownik był zatrudniony w danym przedsiębiorstwie. Może ona wynieść nawet trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż piętnastokrotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za […]

Więcej ›
Usługi jubilerskie, naprawa biżuterii i zwolnienie z VAT

Usługi jubilerskie, naprawa biżuterii i zwolnienie z VAT

Przedsiębiorcy 28/03/2017 w 09:58 0 komentarzy

Ustawa o VAT zezwala na zwolnienie od podatku sprzedaży prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które w roku poprzednim dokonały sprzedaży o wartości nie wyższej niż 200 000 zł. Nie […]

Więcej ›
Odsetki za nieterminowe uiszczenie zapłaty, a koszty podatkowe

Odsetki za nieterminowe uiszczenie zapłaty, a koszty podatkowe

Przedsiębiorcy 18/03/2017 w 06:34 0 komentarzy

Odsetki naliczone przez kontrahenta w związku z nieterminowym dokonaniem płatności mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jednak dopiero wtedy, gdy zostaną rzeczywiście zapłacone. Przedsiębiorca zapłacił z kilkumiesięcznym opóźnieniem należność […]

Więcej ›
Wewnętrzne obwieszczenie wystarczy do zmiany godzin pracy

Wewnętrzne obwieszczenie wystarczy do zmiany godzin pracy

Przedsiębiorcy 31/01/2017 w 18:18 0 komentarzy

Zmiana godzin pracy dla pracownika w stosunku do systemu organizacji obowiązującego w danym przedsiębiorstwie nie zawsze wiąże się z koniecznością wprowadzania zmian w regulaminie zakładowym, albo w układzie zbiorowym. Kobieta […]

Więcej ›
Przyjęcie towaru w trakcie spisu z natury

Przyjęcie towaru w trakcie spisu z natury

Przedsiębiorcy 26/01/2017 w 19:36 0 komentarzy

Dla zapewnienia rzetelności i wiarygodności inwentaryzacji, jednostka ją przeprowadzająca powinna dokonywać spisu w godzinach nocnych, albo w dniu, kiedy jednostka jest nieczynna. Jeśli to nie jest możliwe, należy ograniczyć ruch […]

Więcej ›
Zwolnienia dla użytkujących kasy fiskalne niezmienione

Zwolnienia dla użytkujących kasy fiskalne niezmienione

Przedsiębiorcy 28/12/2016 w 09:32 0 komentarzy

Jeszcze przez rok podmioty użytkujące kasy rejestrujące będą korzystały ze zwolnień na identycznych zasadach, jak do tej pory. Potem czeka nas małe trzęsienie ziemi. Ministerstwo Finansów zapowiada, że w 2017 […]

Więcej ›
Czy szef może zmienić obowiązki pracownika?

Czy szef może zmienić obowiązki pracownika?

Przedsiębiorcy 27/12/2016 w 08:13 0 komentarzy

O tym, jak powinna wyglądać praca, mówi kontrakt. Jednak w zależności od tego, jak został on skonstruowany, pracodawca może w pewnych przypadkach modyfikować zakres służbowych obowiązków zatrudnionego. Odnosi się to […]

Więcej ›
Odsetki za zwłokę – ich wysokość zależy od czasu, jaki upłynął od złożenia deklaracji

Odsetki za zwłokę – ich wysokość zależy od czasu, jaki upłynął od złożenia deklaracji

Przedsiębiorcy 07/11/2016 w 17:06 0 komentarzy

Kobieta składająca deklarację VAT-7 za styczeń 2016 popełniła błąd. Dostrzegła go dopiero we wrześniu i wówczas dokonała korekty rozliczenia. Miała nadzieję, że będzie mogła naliczyć odsetki od zaległości podatkowej w […]

Więcej ›
Zawieszam działalność – co z ubezpieczeniem zdrowotnym dzieci?

Zawieszam działalność – co z ubezpieczeniem zdrowotnym dzieci?

Przedsiębiorcy 04/11/2016 w 16:40 0 komentarzy

Przedsiębiorca zgłaszający przy sobie dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego musi pamiętać o tym, że przy zawieszeniu działalności gospodarczej traci prawo do ubezpieczenie wraz z dziećmi. Chcąc korzystać z opieki medycznej powinien […]

Więcej ›