Tagi: "niepełnosprawni"

Orzeczenie o niepełnosprawności nie przekreśla zatrudnienia na otwartym rynku pracy

Orzeczenie o niepełnosprawności nie przekreśla zatrudnienia na otwartym rynku pracy

Prawo krajowe 10/04/2015 w 20:53 0 komentarzy

Osoby niepełnoprawne często obawiają się, że ujawniwszy potencjalnemu pracodawcy fakt posiadania orzeczenia, nie zostaną zatrudnione. Tymczasem brak jest przeciwskazań do zatrudniania na otwartym rynku pracy osób, które posiadają orzeczoną niepełnosprawność. […]

Więcej ›
Nieuprawnione parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych będzie słono kosztowało

Nieuprawnione parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych będzie słono kosztowało

Osoby fizyczne 26/02/2015 w 21:14 0 komentarzy

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń przewiduje podwyższenie wysokości mandatów za niektóre wykroczenia, w tym także […]

Więcej ›
Obiecywane pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci to ślepy zaułek

Obiecywane pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci to ślepy zaułek

Bez kategorii 25/03/2014 w 16:26 0 komentarzy

Szef solidarności, Piotr Duda, przestrzega przed powiązaniem zasiłków dla rodziców dzieci niepełnosprawnych z pensją minimalną. Przy takim rozwiązaniu trudno o jakiekolwiek podwyżki. Według Piotra Dudy uzależnienie wysokości zasiłku od pensji […]

Więcej ›
Spółdzielnia socjalna a finanse

Spółdzielnia socjalna a finanse

Bez kategorii 02/03/2014 w 19:57 0 komentarzy

Członkowie zakładający spółdzielnię socjalną wnoszą swój wkład, płacą też wpisowe, ale nie są to wystarczające środki, aby spółdzielnia mogła wystartować i przetrwać na dłuższą metę. Gdyby nie dotacje i ulgi […]

Więcej ›
Spółdzielnia socjalna – po co i dla kogo?

Spółdzielnia socjalna – po co i dla kogo?

Bez kategorii 02/03/2014 w 10:17 0 komentarzy

Spółdzielnię socjalną tworzą członkowie, wśród których przeważać muszą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Daje ona tym samym możliwość zatrudnienia dla osób, które w obecnych warunkach na rynku pracy mają najbardziej pod […]

Więcej ›
Orzeczenie o niepełnosprawności pozwala skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej PIT

Orzeczenie o niepełnosprawności pozwala skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej PIT

Prawo krajowe 30/11/2013 w 09:32 0 komentarzy

Niepełnosprawni z orzeczoną grupą o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osoby posiadające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną mogą odliczyć od uzyskanego dochodu wydatki na cele związane z rehabilitacją, w tym […]

Więcej ›