Tagi: "VAT"

Kiedy można odliczyć naliczony podatek?

Kiedy można odliczyć naliczony podatek?

Prawo krajowe 20/04/2017 w 18:35 0 komentarzy

Podatnik rozliczający VAT z wykorzystaniem metody kasowej może odliczyć naliczony podatek podczas rozliczania kwartału, w którym dokonana została płatność za zakupione towary i usługi. Nawet, jeśli nie została uregulowana całkowita […]

Więcej ›
Kiedy trzeba odprowadzić podatek od dotacji?

Kiedy trzeba odprowadzić podatek od dotacji?

ABC podatków 18/03/2016 w 06:29 0 komentarzy

Jeżeli środki z dotacji mają wpływ na zmianę ceny świadczonej usługi, bądź dostawy towaru, podlega ona opodatkowaniu. Zarówno organy podatkowe, jak i sąd są w tej kwestii jednomyślne. Na podstawie […]

Więcej ›
Księgowanie przy braku faktury

Księgowanie przy braku faktury

Przedsiębiorcy 11/02/2016 w 17:38 0 komentarzy

Prowadzenie firmy siłą rzeczy wymaga przechowywania dowodów przeprowadzonych transakcji. Zdarza się jednak, że na skutek zdarzeń losowych dokumentacja ta jest niekompletna. Co zrobić więc, gdy faktura zginie? Faktura jest dokumentem […]

Więcej ›
Gastronomia – poprawnie wystawiona faktura

Gastronomia – poprawnie wystawiona faktura

Przedsiębiorcy 07/01/2016 w 08:41 0 komentarzy

Nie każda usługa świadczona w gastronomii może zostać objęta preferencyjną ośmioprocentową stawką VAT. Trzeba mieć to na uwadze przy fakturowaniu, zwłaszcza usług o charakterze kompleksowym. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie […]

Więcej ›
Aby skorzystać z ulgi, kup coś sam, choćby za złotówkę

Aby skorzystać z ulgi, kup coś sam, choćby za złotówkę

Ustawodawca zezwala na pomniejszenie o 90 procent należnego VAT z kwoty zapłaconej za kasę rejestrującą. Dotyczy to podatników, którzy w terminach określonych przepisami zaczną korzystać z kas. Fakt ewidencjonowania za […]

Więcej ›
Ulga za złe długi – osobista preferencja

Ulga za złe długi – osobista preferencja

Możliwość skorzystania z preferencji, jaką jest ulga za złe długi, przysługuje wyłącznie osobie, która nabyła do niej prawo wystawiając fakturę, jaka nie została opłacona przez dłużnika mimo upływu 150 dni […]

Więcej ›
Precyzyjna nazwa towaru na paragonie

Precyzyjna nazwa towaru na paragonie

Nazewnictwo wprowadzane do kasy rejestrującej powinno pozwalać jednoznacznie identyfikować nie tylko dany towar, czy usługę, ale także stawkę podatku VAT do nich przypisaną. Niezależnie od tego, czy paragon wystawiony jest […]

Więcej ›
Czy warto rezygnować z opodatkowania VAT?

Czy warto rezygnować z opodatkowania VAT?

Przedsiębiorcy 11/01/2015 w 16:47 0 komentarzy

Kiedy stronami w transakcji sprzedaży nieruchomości są czynni podatnicy VAT, mają oni możliwość wyboru pomiędzy odprowadzeniem podatku VAT, a zrezygnowaniem z opodatkowania. Przykład: Podmiot prowadzący działalność gospodarczą i będący czynnym […]

Więcej ›
Samochód wynajęty z kierowcą, lub bez – różne zasady powstawania obowiązku podatkowego

Samochód wynajęty z kierowcą, lub bez – różne zasady powstawania obowiązku podatkowego

ABC podatków 04/01/2015 w 21:37 0 komentarzy

Usługa wypożyczenia samochodu traktowana jest różnorako pod względem podatkowym. Wszystko zależy od tego, czy obejmuje wynajęcie pojazdu z kierowcą, czy tylko samego auta. Każdy z tych przypadków cechuje odmienna data […]

Więcej ›
Co z naliczonym VATem, jeśli faktury nie opłacono?

Co z naliczonym VATem, jeśli faktury nie opłacono?

ABC podatków 02/01/2015 w 20:45 0 komentarzy

Gdy klient odmawia przyjęcia faktury i wpłaty należności za wykonaną usługę, przedsiębiorca może odliczyć sobie naliczony VAT, ale przy spełnieniu warunków wskazanych przez ustawę o podatku od towarów i usług. […]

Więcej ›